ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

H SportsVillage εμπιστεύεται την AlterSoft!

Η εταιρεία Μ. ΑΘΗΤΑΚΗΣ – Μ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε με διακριτικό τίτλο SportsVillage, που δραστηριοποιείται στην χώρο των παιδικών κατασκηνώσεων, μηχανογραφήθηκε με επιτυχία από την εταιρεία μας.

Η λύση βασίστηκε στην αγορά και εγκατάσταση του προϊόντος AlterSoft Camp Manager, του πλήρους πακέτου οργάνωσης και διαχείρισης κατασκηνώσεων, που κατασκευάζει η εταιρεία μας.

Με το πέρας της εγκατάστασης και παραμετροποίησης του προϊόντος AlterSoft Camp Manager, δόθηκε οριστική λύση σε πάγιες και διαρκείς ανάγκες που παρέμεναν ανοργάνωτες και δυσκόλευαν την καθημερινή λειτουργία της εταιρείας.

Πλέον, η SportsVillage είναι σε θέση να εκτελεί τις καθημερινές εργασίες που απαιτούνται σε ελάχιστο χρόνο, αξιόπιστα και εύκολα, ενώ ταυτόχρονα είναι δυνατή η άμεση πληροφόρηση σε όλα τα στάδια της ροής εργασίας, από την παραλαβή της online αίτησης μέχρι την ολοκλήρωση και αποστολής της στο λογιστήριο.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και τέθηκε σε λειτουργία χωρίς προβλήματα.