Ε.Π.ΕΞ

Η εταιρεία Ε.Π.ΕΞ δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και πολυκατοικίες, αναλαμβάνοντας πλήθος εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης, καθώς και την διαχείρισή τους.

Η AlterSoft ανέλαβε και ολοκλήρωσε την πλήρη μηχανοργάνωση της εταιρείας, από την καταγραφή των εργασιών, προγραμμάτων, εκδόσεων μέχρι την λογιστική καταγραφή.

Προϊόν : AlterSoft Koino