Καινοτόμες λύσεις, που δουλεύουν!

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

AlterSoft Koino

Πρόγραμμα οργάνωσης και διαχείρισης εταιριών εξυπηρέτησης πολυκατοικιών.

Επιστροφή

Το AlterSoft Koino απευθύνεται σε νέες, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εξυπηρέτησης πολυκατοικιών. Προσφέρει μια πλήρη μηχανογραφική κάλυψη, συνδυάζοντας την απλότητα, την εύκολη και άμεση ενημέρωση.

Παρέχει καινοτόμες ιδέες και λύσεις για όλα τα ζητήματα που απασχολούν της επιχειρήσεις του χώρου αυτού.

Ενότητες

Το AlterSoft Koino διατίθεται με τις εξής ενότητες :

Περιγραφή Βασική Προαιρετική *
Βασικό Πρόγραμμα#AS-KOIN-001 X
Διαχείριση Πολυκατοικιών, Διαμερισμάτων, Διαχειριστών X
Διαχείριση Κοινοχρήστων, Μαζικές Εκτυπώσεις X
Διαχείριση Προγραμμάτων, Μηνιαία Έκδοση Αποδείξεων X
Διαχείριση Ραντεβού, Εργασιών, Συνεργείων X
Διαχείριση Αποδείξεων, Διανομέων X
Παρακολούθηση Διαχειρίσεων X
Εκτυπώσεις X
Διαχείριση Μαζικών ηλεκτρονικών πληρωμών και Τραπεζών#AS-KOIN-001-M-001 X
Διαχείριση Οφειλών Διαχειρίσεων#AS-KOIN-001-M-002 X
Διαχείριση Αποστολών Εκδόσεων και Ενημερώσεων#AS-KOIN-001-M-003 X
Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση Εγγράφων ανά πολυκατοικία#AS-KOIN-001-M-004 X
Διαχείριση Προσφορών#AS-KOIN-001-M-005 X
Διαχείριση Μηνυμάτων SMS#AS-KOIN-001-M-006 X
Εισπράξεις Διανομέων με Tablet#AS-KOIN-001-M-007 X
Πετρέλαια#AS-KOIN-001-M-008 X
Έσοδα – Έξοδα#AS-KOIN-001-M-009 X
Γενική Λογιστική#AS-KOIN-001-M-010 X

* Οι προαιρετικές ενότητες μπορούν να εγκατασταθούν και να ενεργοποιηθούν οποιαδήποτε χρονική στιγμή επιθυμείτε …

Μάθετε περισσότερα